Algemene- en annuleringsvoorwaarden

Inschrijvingsprocedure:

 • Maak een account aan via de daarvoor voorziene menuoptie (in de hoofdbalk) of log in via uw bestaand account.
 • Vul het online inschrijvingsformulier in voor het evenement van uw keuze. 
 • U ontvangt een mail ter bevestiging van ontvangst van uw inschrijving met vermelding van het verschuldigde bedrag (voorschot en saldo) en de rekening waarop dit bedrag gestort dient te worden. 
 • Controleer steeds of de gegevens correct zijn.  Bij twijfel contacteer de organisator.
 • Na ontvangst van de totale som krijgt u een mail met de bevestiging dat uw deelname aanvaard en volledig is.
 • Indien de betaling van het voorschot, waar gevraagd, of het saldobedrag ons niet binnen de 8 werkdagen bereikt, krijgt u een mail met de vermelding dat uw reservatie of inschrijving geannuleerd wordt. Gelieve bij betaling er dus rekening mee te houden dat een banktransfer tot 2 werkdagen kan duren! 
 • Bij uw inschrijving bevestigt u uitdrukkelijk het document “Afstand van verhaal”, ondertekend voor akkoord door zowel de piloot als de co-piloot, aan de organisatie over te maken.  Dit kan vooraf elektronisch gebeuren via mail of ter plaatse bij registratie.  In ieder geval dient dit voor de start van het evenement in het bezit te zijn van de organisator. Indien dit document niet in het bezit is van de organisator bij de start van het evenement, kan verdere deelname geweigerd worden, zonder verplichting tot financiële of andere compensatiebetaling vanwege de organisatie.
 • Door uw inschrijving aanvaardt u de annuleringsvoorwaarden.

Annuleringsvoorwaarden:

 • Elke annulering uit hoofde van de deelnemer(s) moet de organisator tenminste 7 dagen voor aanvang van het evenement bereiken teneinde recht te hebben op enige vorm van terugbetaling.
 • Voor een eendaags evenement wordt steeds 50 € als administratiekost weerhouden, voor een meerdaags evenement bedraagt de administratiekost 250 €. Deze administratiekosten zijn in geval van annulering door de deelnemer steeds verschuldigd, ook indien er een vervanger gevonden wordt.
 • De mogelijke annulerings- en wijzigingskosten die door derden worden aangerekend, zijn altijd ten laste van de deelnemer die annuleert. Deze kosten zullen steeds afgehouden worden van het totaal bedrag waarop een deelnemer bij rechtmatige annulering aanspraak kan maken.
 • Het bedrag dat bij annulering verschuldigd blijft aan de organisator, kan evenwel nooit hoger zijn dan de oorspronkelijke deelnameprijs.
 • In geval een evenement geannuleerd wordt uit hoofde van de organisator, wegens omstandigheden buiten de wil van de organisator om, kan geen enkele compensatie worden geëist, noch voor directe schade, noch voor enige winstderving of andere indirecte schade.  De reeds betaalde som voor deelname zal evenwel worden vergoed.  De organisator behoudt zich het recht voor de terugbetaling voor deelname te doen in de vorm van een voucher geldig voor een ander evenement van dezelfde organisator.  
.